- Железопътен сводов мост - Буново и ж.п. надлез Долно Камарци -

При основен ремонт на съоръженията ние от „Хидромат” ООД сме доставили и положили специализирана мостова хидроизолационна система за ж.п. мостове:

Система „GRACE“ + газопламъчно залепени SBS полимер-битумни хидроизолации:
- SBS (-25oC) полимер-модифицирана битумна хидроизолация „Polyelast Extra”;
- битумен грунд на основа разтворител „Arexol Lac”;
- система „Servidek – Servipak”: специализирана, двупластова, студено полагаща се, мостова хидроизолация, която позволява както последващо полагане на асфалтни пластове, при пътни мостове, така и изпълнение на баластова призма при железопътни съоръжения;
- водоспираща лента „Serviseal B”;
- циментова хидроизолация „Aquatec Mosrtal SP”;
- „Вituthene 5000”;
- двойно залепваща се лента „Bitustik”;
- „Bitutheme Mastic”;
- лента „Armour tape”.