- Жилищен комплекс "Park Residence Green Life", кв.Възраждане, гр.София -

Система "Preprufe R" за дълбоко фундирани обекти при едностранно укрепване с пилоти/берлинска стена.
"Preprufe R" избягва евентуални дефекти /бъдещи течове/, възникнали от мигрирането на водата, проникнала през мембраната към други части на конструкцията на вертикалните стени, при евентуален механичен пробив. Нейното уникално самозалепване предотвратява също така и проблемите при свободнолежащите мембрани при сляганията на конструкцията.