- Жилищна сграда, кв. "Люлин", гр. София -

Изпълнение на два пласта мостова хидроизолация "Iter route Bulgaria viaducts" 4,5 мм (5,0 кг/м2) на кота нула с последващо директно асфалтиране.