Зелени покриви

Зелените покриви могат да се конструират като екстензивни и интензивни. Необходимо е правилно проектиране и изпълнение на хидроизолационната система на озеленени покриви, тераси  и подземни гаражи на обществени и жилищни сгради, за да се осигури комфортно и сигурно обитаване.
Принципен детайл за хидроизолационна система за зелени покриви на покриви, тераси и кота нула:

 

- Свързани проекти -