Бентонитови хидроизолации

Бентонитовата хидроизолация EUROBENT е геосинтетична глинена обшивка, която се състои от два (или повече) пласта геотекстил и бентонит, който е глина с отлични набъбващи характеристики.
Бентонитът поглъща вода от обкръжаващата го почва, набъбва и се разширява, като се съпротивлява на земния натиск.
Този процес води до образуването на много плътен водонепроницаем слой, който осигурява уплътняването на строителните елементи.
EUROBENT заменя всички традиционни уплътнители на минерална основа.
По-добрите уплътнителни свойства, ценовата ефективност, както и екологичните свойства на EUROBENT са най-важните причини за избирането на EUROBENT като решение на проблемите.
 
Предимства на EUROBENT:
-    малкото тегло, минимизира цената на транспорта.
-    безвреден за околната среда;
-    бързото и лесно полагане не изисква високо квалифициран персонал, скъпи снаждания (заварки) или употребата на тежко уплътняващо оборудване;
-    много добро уплътняващо свойство с предварително дефинирана проницаемост;
-    самовъзстановяващи се свойства в случай на пробиви вследствие на самонабъбването;
-    ширината до 5,40 м - намалява загубите от презастъпванията (снадките);
-    утвърденото качество подчертава безопасността в работата с него.
-   
Приложения:
EUROBENT може да се използва за уплътняване на всички типове конструкции като:
-    дъна и връхни покрития на депа за отпадъци;
-    канали;
-    торови хранилища;
-    био хранилища;
-    тунели и сгради;
-    пътища, преминаващи през защитени зони и много други.

- Свързани проекти -