Самозалепваща се хидроизолация Preprufe

„Preprufe ®” съчетава екстремно устойчивия високоплътен полиетилен (HDPE), със силно залепващ се адхезив. Той се свързва директно с изливания бетон на новата стоманобетонова конструкция, образувайки непрекъсната проникваща плътна изолация, изолираща конструкцията от обкръжаващата я среда. „Preprufe ®” избягва евентуалните дефекти /бъдещи течове/, възникнали от мигрирането на водата, проникнала през мембраната към други части на конструкцията при евентуален механичен пробив. Нейното уникално самозалепване предотвратява също така и проблемите при свободнолежащите мембрани при сляганията на конструкцията.
    „Preprufe ®” има самозалепващи се ивици от двете страни на всеки лист, което осигурява сигурно презастъпване между отделните листове. Мембраната може да се полага върху влажни и мокри повърхности, също така функционира и като газова и парна бариера, за да се постигне напълно суха конструкция. Уникалният „Preprufe ®”  позволява мембраната да стои на открито до 8 седмици преди да бъде излят бетона и да се държи чиста, алтернативно на текстурираните или покрити с геотекстил повърхности.
    „Preprufe ®” е доказана в много предизвикателни условия в целия свят, включително в проекти с високо водно ниво и висока концентрация на хлориди и сулфати, които атакуват стоманената армировка и бетона респективно. Основата от HDPE  осигурява на мембраната структура, която ще остане без дефекти дори и когато хим. концентрация на подземните води се променя във времето.
    Пълната защита на конструкцията от водата означава да избере такава мембрана, която не само не позволява на водата да достигне до бетона, но също така и да спре миграцията на водата между мембраната и конструкцията. Миграцията на водата между конвенционалните несвързани мембрани и конструкцията струва скъпи решения и трудни локализации,както и скъпи инжекционни действия за спиране на течовете, тъй като видимият теч е в повечето случаи далеч от източника на вода.
Част от обектите, които сме изпълнили:
•    Метроучастък МС “Обеля” – МС “Сливница”;
•    МС “Западен парк” – връзка между метростандия и метротунел;
•    Част от метроучастъка МС “Вардар” – МС “Константин Величков”;
•    МС “Опълченска”;
•    Метроучастък МС “Опълченска” – МС “Сердика”;
•    МС “Сердика”;
•    Стартова шахта на метроучастък МС “Сердика” – МС “СУ Св. Климент Охридски” – връзка с тунелопробивна машина;
•    МС “СУ Св. Климент Охридски”;
•    МС “Национален стадион В.Левски”;
•    МС “Мусагеница”;
•    МС “Бизнес парк” с тунелен участък;
•    МС “Джеймс Баучер”;

- Свързани проекти -