HDPE фолиа

Геомембрани произведени от висококачествен полиетилен с висока плътност (HDPE) по метода екструдиране. Съдържанието на чист HDPE е не по–малко от 97%, а това на черен въглерод , антиоксиданти и стабилизатори не надвишава 3%.
Мембраните от полиетилен висока плътност (HDPE) притежават изключителна химическа и ултравиолетова устойчивост.

В различните приложения се използват мембрани с дебелини от 0,5 до 2,5мм с различна структура на повърхностите – гладки, грапави и/или комбинирани.

HDPE мембраните са надеждно и рентабилно решение, готово да посрещне и най-строгите изисквания за съхранение на опасни и неопасни вещества.

Областите на приложение включват:
-Депа за битови отпадъци
- Хвостохранилища
- Изкуствени езера и лагуни
- Речни канали
- Аквакултури
- Пречиствателни станции
- Тунели
-Утаители
- Стоманени и стоманобетонни резервоари
- Изолация на подземни нива

- Свързани проекти -