PVC Тунелна система Мапеи

Основно направление, по което работим ние от “Хидромат“ ООД са подземните хидроизолационни системи. Вече 25 години ние проектираме и изпълняваме надеждните хидроизолации на един от най-значимите и отговорни национални обекти – Софийското метро – метростанции и тунелни участъци. Специализираните решенията, които предлагаме са разработени на база както фундаментални познание, така и реални проблеми от практиката.
Част от участъците, които сме изпълнили:
•    МС “Дружба” с метротунел изграден по HATM и подземна пешеходна връзка;
•    Стартова шахта и метротунел по НАТМ МС “Джеймс Баучер” – МС “Витоша”.

- Свързани проекти -