Геотекстили

1.1. Нетъкан иглонабит геотекстил
Видове: полипропиленов и полиестерен геотекстил.

Приложениe:
-    Предпазване на подземни хидроизолации – геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на основата.
-    Укрепване на скатове – геотекстил се полага, като армиращ слой при изграждането  на насипи, армо-насипи и укрепване на свлачища.
-    Пътно и железопътно строителство - геотекстилът повишава носещата способност на основата, предотвратяване смесването на инертните материали, а от там и напукване на настилките;
-    Язовирни стени и канали - геотекстил се полага, като армиращ слой. Предпазва от разместване на пластовете и положените инертни материали.
-    Дренажи - геотекстилът предпазва затлачването на инертни материали с наноси и по този начин увеличава многократно ефективността и работния живот на съоръжението.
-    При изграждането и рекултивацията на депа  - геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на терена, корени  и др

1.2. Тъкан геотекстил:
Тъканият геотекстил  има редица приложения в жилищното и инфраструктурното строителство. Произвежда се от ленти  полипропиленови влакна чрез специален процес на тъкане. Характеризира се с висока якост при малко удължение. Стандартният цвят, в който се предлага е черен.
Тъканият геотекстил е устойчив на микроорганизми, плесени, бактерии и редица химикали и има UV защита. Геотекстилът е екологосъобразен продукт, който не съдържа тежки метали или други вредни вещества. Характеризира се с отлични механични и хидравлични свойства и дълготрайност.

Дългогодишният опит и висококачествените материали, използвани при производството правят тъканият геотекстил подходящо решение на широк кръг инженерни проблеми в областта на:
 
-    Пътно и железопътно строителство
-    Заздравяване на насипи, откоси, речни брегове и др.;
-    Изграждане на армо-насипи;
-    Дренажни системи;
-    Хидротехнически съоръжения.

- Свързани проекти -