SBS Полимер-битумни хидроизолации

Модифицираните със SBS битуми и мушамите на тяхна база, в сравнение с окисления битум и изделията от него, имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва до отрицателни температури на полагане до -35 °С. Това свойство на битумполимера е в основата на повишената пукнатиноустойчивост на мушамите, в сравнение с окисленя битум (температура на напукване от около -0 °С). Подобно на мушамите от битум модифициран с АРР и тези хидроизолационни изделия притежават повишена устойчивост на стареене и дълготрайност.
Модифицираните със SBS битум мушами имат много добра адхезия (лепливост) към предварително грундирани бетонови повърхности и затова намират широко приложение при направата на хидроизолация на вертикални стени в основи при открит способ. Фирма „Хидромат” ООД успешно предлага повече от 10 години на пазара в България SBS модифицирани мушами производство на  Dechtochema Bitumat – Чехия. Най-добрият продукт от който сме реализирали вече над 500 000м2 има наименованието Polyelast Extra. За открити, плоски покриви препоръчваме използването на АРР модифицирани мушами поради най-голямата им топлоустойчивост – до + 150°С, в сравнение с другите видове мушами (окисленият битум има до 90°С, а SBS мушамите до 110°С). За дъно и стени в основи препоръчваме SBS мушамите поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума.

- Свързани проекти -